Câu 3: Tư vấn, khảo sát và báo giá nhưng không sử dụng dịch vụ thì có tính phí không? - Chuyển nhà Cẩm Phả

Câu 3: Tư vấn, khảo sát và báo giá nhưng không sử dụng dịch vụ thì có tính phí không?

Đáp: Chuyển nhà Cẩm Phả cung cấp tư vấn và khảo sát miễn phí cho quý khách hàng mà không tính bất kỳ chi phí nào. Nếu lần chuyển nhà này bạn chưa thể trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi thì Chuyển nhà Cẩm Phả hẹn bạn lần sau nhé.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.